اطلاعات حساب بانکی

اطلاعات حساب بانکی

 

کلیه پرداخت‌های مربوط به ثبت‌نام نمایشگاه فقط به این حساب مورد تایید می‌باشد.

درصورت نیاز به پیش‌فاکتور و گواهی ارزش افزوده با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب: 280211138249441  بانک قرض الحسنه مهر ایران

شماره شبا: IR600600280201113824944001

بنام شرکت تدبیر اندیشان ایده‌بان لیان
شماره اقتصادی : 411646836914
 
 
گواهی ارزش افزوده