چرا نمایشگاه بوشهر

چرا نمایشگاه بوشهر

در ايران حدود 1000 شرکت در زمينه ساخت تجهيزات جانبي و ارائه خدمات صنايع دريايي و دریانوردی فعاليت مي‌کنند. اما کماکان يکي از مشکلات اين صنعت زنجيره تامين گسسته آن است. از سوی ديگر، ارتباطات بين شرکت‌های بزرگ و اصلی و شرکت‌های موجود در زنجيره تامين صنايع دریایی و فراساحل ضعيف است که اين امر به ايجاد فضای ناسالم رقابتي منجر مي‌شود. در این راستا برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریا نوردی ایران در بوشهر باعث تسهیل دسترسي پذيری صنایع بزرگ دریایی و دریا نوردی به تامين‌کنندگان تجهیزات و ارائه کنندگان خدمات در این حوزه می شود. همچنین این بهم رسانی عرضه و تقاضا باعث افزایش سرعت تکميل سفارشات نهايي و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان در این حوزه خواهد شد. استان بوشهر با داشتن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس و همچنین وجود صنایع بزرگ دریایی از جمله کارخانه نوآوری صنایع دریایی ایران، شرکت صدرا، شرکت نفت فلات قاره، شرکت کشتی سازی محلاتی، شرکت فناوری آب‌های عمیق(DOT) و شرکت‌های لج سازی و قایق سازی دارای پتانسیل رشد بسیار بالای در حوزه اقتصاد دریا پایه می باشد. از این رو حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی جهت معرفی بیشتر محصولات و توانمندی های‌صنایع و ورود به بازار های جدید در کشور خواهد بود.