تاریخ جدید نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران اعلام شد

تاریخ جدید نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران اعلام شد

بنا به اعلام شتابدهنده ایده بان تاریخ جدید نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران روز های 12 الی 15  دی‌ماه 1402 می‌باشد.

 همچنین متقاضیان شرکت در این نمایشگاه می‌توانند از راه های ارتباطی اعلام شده اقدام به ثبت نام و خریداری غرفه کنند.