حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران

 

اسما برمایه: شرکت های دانش بنیان می‌توانند از بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی به ارزش 70 درصد هزینه های حضور در نمایشگاه صنایع دریایی تا سقف 30 میلیون تومان بهرمند شوند.

مدیر عامل شتابدهنده ایده‌بان عنوان کرد : شرکت های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران که در تاریخ 12 لغایت 15 دی ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی بوشهر برگزار می‌گردد؛ می‌توانند از بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزش 70 درصد تا سقف 30 میلیون تومان بهره مند شوند.